viernes, 8 de mayo de 2015

Última activitat de síntesi

Amb aquesta activitat de síntesis finalitzem les entradas del bloc.
Aquesta activitat la pujo com a alternativa per a pujar nota , ja que, una entrada anterior ha estat pujada sense fotografía.
Aquesta activitat consisteis en poder interpretar un quadre amb un quiosc.
El quiosco s'ha d'integrar a un parc produit per la teva imaginació, es a dir, no esta copiat en cap lloc.
Feta en una lámina de 50x70.

Activitat de síntesi postguerraAquesta activitat per poder fer-la ens va una mena d’introducció que es la següent: “
Observeu atentament la fotografia de Paolo Ventura, en què es mostra la reconstrucció, per mitjà d’una maqueta, d’una habitació destruïda durant la Segona Guerra
Mundial.” Tot això acompanyat per una fotografia.

A partir d’aquesta introducció s’ha de dibuixar l’interior d’una habitació on apareguin tres dels elements de la imatge i, com a mínim, una figura humana.

Per fer aquesta làmina de 50x70 s’ha de seguir les següents pautes:

— Feu, en el quadern de respostes, dos esbossos preparatoris. En un d’aquests
esbossos heu d’estudiar la composició i en l’altre, la llum.[2 punts]

— La imatge C ha de servir com a suggeriment i ajut per a dibuixar els elements relacionats amb l’interior d’una habitació. Us pot ajudar a centrar-vos o ambientar-
vos, però tingueu en compte que no heu de copiar-ne directament els elements.

— Es valoraran la creativitat i la imaginació de la representació, però alhora la
capacitat de saber relacionar les figures amb el fons, així com la versemblança de
les representacions.
— Valoreu degudament les proporcions dels elements que apareguin dins la com-
posició.
— Adeqüeu el vostre treball de creació al temps de què disposeu.

- Desenvolupeu la proposta en un paper de 50 × 70 cm, que podeu col·locar en posició vertical o horitzontal, utilitzant una tècnica seca monocroma.

La meva major dificultat a l’hora de dur a terme aquesta làmina va ser l’anatomia. 

Proposta final, 50x70, grafit pur

Activitat de síntesi Runes

Ara passem a les activitats de síntesi. Per a aquesta activitat s’havia de representar una ciutat en runes i inventaria’ls-la.

Malaudaradament d’aquest no tinc fotografia, ja que no trobo la làmina de 50x70.

Dibuixos exterior

Seguint amb el temari dels espais d’exterior una altra tasca manada per a la professora va ser la de sortir al carrer en hores de classe, agafar una secció del paisatge de Salou i amb la tècnica graficoplàstica que tu volguessis dibuixar la part desitjada, utilitzant la cònica d’un o dos punts de fuga
.
Aquesta activitat va estar dividida en diverses sessions, i per cada sessions s’havia de fer com a mínim un dibuix, i s’havia de donar la màxima expressivitat.

El format era de DIN A4, perquè era el format adequat, ni molt gran ni molt petit.

La professora ens va demanar que de tots els dibuixos fets escollíssim dos per a que ella ens avalues.


Les meves tècniques escollides van ser la aquarel·la i els llapis aquarel·lables.

 Format DIN A4, Poliesportiu de Salou, llapis aquarel·lable
Format DIN A4, Col·legi Europa, aquarel·la

Lliberta 6 de Maig

Tornem amb les entrades de la llibreta d’artista! Per a aquesta convocatòria la professora ens va demanar que féssim la tasca de dibuixar paisatges inventats, es a dir, utilitzant el bagatge que hem adquirit durant el tercer trimestre a l’hora de dibuixar exterior i còniques, ara hem d’utilitzar la imaginació per a crear els nostres propis paisatges.


La tècnica graficoplàstica la post escollir, es a dir, no hi ha d’una obligada. En el meu cas m’he sentit més còmoda amb l’aquarel·la i el rotring i mitjançant aquest exercici he trobat la meva via d’expressivitat i la meva àrea de confort.

 Format de la llibreta d'artista, aquarel·la i rotring. Cònica de dos punts de fuga simulant edificis amb l'aspecte del joc de tetris.

  Format de la llibreta d'artista, aquarel·la i rotring. Treball més geometritzat amb tocs d'expressivitat creats amb l'aquarel·la bufada.

 Format de la llibreta d'artista, aquarel·la i rotring. Aquest és la intervenció que m'agrada més, ja que no em va costar res arribar fins a la idea i que sigui tan colorida es la cosa que em crida més l'atenció.

jueves, 7 de mayo de 2015

Anàlisi del parc

Seguint amb la temàtica dels espais exteriors la activitat següent consisteix en fer un anàlisi sobre la Plaça de la Pau i el parc que està al costat, tot això en Salou.

L’activitat consistia en desplaçar-se a aquest espai exterior i analitzar els elements que hi ha en ell. En el meu cas m’he dedicat a analitzar el mobiliari de la plaça i del parc les atraccions i el terra.

Tots aquestos anàlisis havien d’estar acompanyats per una il·lustració amb un toc de color, cada il·lustració havia d’estar juntament amb un text on s’havia d’explicar com es, la seva forma, les seves mides el seu color...
El treball final s’avia de presentar seguint les següents pautes:

- Descripció de l'espai que heu analitzat: com es diu, on està situat i com és a grans trets. La descripció es pot acompanyar d'una fotografia general de l'espai i d'un dibuix de la planta.
- Comentari de tots els elements que hem esmentat a el inici complementat amb il·lustracions(fotografies o dibuixos). Les il·lustracions han de fer referència al que expliqueu i en el text en podeu fer referència directe.
- Valoració general que feu del disseny d'aquest espai.

Tot això havia d’estar ordenat en un dossier amb bona presentació, amb índex i les pàgines numerades.

La tècnica graficoplàstica utilitzada i amb la que me sentit mes còmoda ha estat amb els llapis aquarel·lables aplicant-li aigua perquè es dissolgués el llapis. Tots els dibuixos han estat repassats amb el rotring perquè donés més aspecte expressiu.

La meva mancança va ser la temporització, ja que, no vaig fer varies sessions a causa de l’espectacle de final de curs que vaig realitzar.


Format DIN A4, manera de presentar el treball, rotring

Format DIN A4, presentació i representació de la planta de la plaça.Format DIN A4, anàlisi del mobiliari de la part de la plaça utilitzant els llapis aquarel·lables.Format DIN A4, explicacions i anàlisi sobre les atraccions del parc i el terra, utilització de llapis aquarel·lables.Maqueta ONG

Continuant amb la temàtica del disseny d’espais anem a comentar l’activitat de disseny d’un estand.

El inici de l’activitat es va plantejar molt abans del dia en el que s’havia de començar a fer els esbossos, ja que, abans de començar ha esbossar havíem de pensar en una ONG del tipus que sigui, ja que la maqueta aniria de la ONG que haguéssim escollit.

En el meu cas vaig escollir la ONG WWF amb el motiu de protegir els oceans i els mars, perquè aquesta ONG inclou molta més temàtica independentment dels oceans i mars, ja que, també es centra en la vegetació i la fauna i la protecció d’aquestos.

Per dur a terme aquesta construcció tridimensional s’havien de seguir unes pautes:
 La parcel·la ha de ser de 4 x 6 m, cantonara, amb divisòries respecte a les parcel·les veïnes fins a una altura de 2,5 m aproximadament, sense l'obligació que els acabats siguin necessàriament horitzontals.
 - L'exercici es realitzarà a escala 1/20 (5 cm = 1 m), obligadament a través de maqueta, i s'ha d'emprar cartró ploma, cartolina i/o paper gruixut. El disseny de l'espai es demana a nivell d'esbós volumètric.
 Equipament funcional mínim, consistent en un mostrador per a dues persones destinades a atendre e!s visitants; es poden proposar altres volums, funcionals o no: expositors, marquesines, peanyes per a fullets, prestatges, volums lliures, suports senyalitzadors... L'estand se suposa globalment sense sostre.
 - Tipus d'espai, volumetria, materials, forma de les divisòries i acabats interiors a criteri de l'alumne; es poden involucrar gràfics si es consideren necessaris, però en qualsevol cas ha de figurar ben visible la paraula ONG com a simulació del nom de qualsevol organització no governamental.

El material que he emprat per dur a terme aquesta maqueta ha estat: cartró ploma, cinta adhesiva de doble cara, varetes de fusta, i paper emprimat amb els motius de la ONG.

La meva ONG tenia una particularitat i era que vaig fer doble paret, ja que les varetes de fusta que anirien penjades fent de sostre pesarien una mica per a una paret sola.


Aquesta activitat es va poder fer en sis sessions més la opció de poder acabar-la a casa.

La maqueta es va quedar inacabada, ja que, la impressora va deixar de funcionar llavors els peixos que anirien penjats del sostre no es van poder posar. També feia molt que no utilitzava la cola termofiusible llavors al començament em va costar pegar bé els costats per unir-los.
Maqueta definitiva fotografiada des de diferents punts de vista.